Gegevensbeschermingsverklaring voor het gebruik van de website

De volgende verklaring inzake gegevensbescherming is van toepassing op het gebruik van ons online aanbod [www.Metropol-Sauna.de] (hierna "website").

Wij hechten veel belang aan gegevensbescherming. Het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Controller

Metropol-Sauna GmbH & Co. KG, Konrad-Adenauer-Straße 15, 60313 Frankfurt am Main 069-17509115, info@Metropol- Sauna.de

Als u bezwaar wilt maken tegen het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens door ons in overeenstemming met deze gegevensbeschermingsvoorschriften, hetzij als geheel of voor individuele maatregelen, kunt u uw bezwaar richten aan de verantwoordelijke persoon.

U kunt deze verklaring inzake gegevensbescherming op elk moment opslaan en afdrukken.

2. Algemene doeleinden van verwerking

Wij gebruiken persoonsgegevens voor het beheer van de website.

3. Welke gegevens we gebruiken en waarom?

3.1. hosting

De hostingdiensten die we gebruiken, dienen om de volgende diensten te leveren: infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte en databasediensten, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten die we gebruiken om de website te laten werken.

Daarbij verwerken wij of onze hostingprovider inventarisgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van deze website op basis van onze gerechtvaardigde belangen bij het maken van onze website efficiënt en veilig beschikbaar zijn in overeenstemming met artikel 6 , lid 1, zin 1 f) AVG in combinatie met artikel 28 AVG.

3.2. toegangsgegevens

We verzamelen informatie over u wanneer u deze website gebruikt. We verzamelen automatisch informatie over uw gebruiksgedrag en uw interactie met ons en registreren gegevens over uw computer of mobiele apparaat. We verzamelen, bewaren en gebruiken gegevens over elke toegang tot onze website (zogenaamde serverlogbestanden). Toegangsgegevens omvatten:

 • Naam en URL van het opgehaalde bestand

 • Datum en tijd van ophalen

 • hoeveelheid gegevens overgedragen

 • Melding van succesvol ophalen (HTTP-responscode)

 • Browsertype en browserversie

 • besturingssysteem

 • Verwijzende URL (d.w.z. de eerder bezochte pagina)

 • Websites waartoe het systeem van de gebruiker toegang heeft via onze website

 • Internetprovider van de gebruiker

 • IP-adres en de aanvragende provider

We gebruiken deze loggegevens zonder toewijzing aan uw persoon of andere profilering voor statistische evaluaties ten behoeve van de werking, beveiliging en optimalisatie van onze website, maar ook voor anonieme registratie van het aantal bezoekers van onze website (verkeer) en de omvang en het type van verkeer Gebruik van onze website en diensten, ook voor factureringsdoeleinden, om het aantal ontvangen kliks van samenwerkingspartners te meten. Deze informatie stelt ons in staat om gepersonaliseerde en locatiegebaseerde inhoud te bieden en om verkeer te analyseren, problemen op te lossen en problemen op te lossen en onze diensten te verbeteren.

Dit is ook ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 f) AVG.

Wij behouden ons het recht voor om de loggegevens achteraf te controleren als er op basis van specifieke aanwijzingen een gerechtvaardigd vermoeden van onrechtmatig gebruik bestaat. We slaan IP-adressen voor een beperkte tijd op in de logbestanden als dit nodig is voor beveiligingsdoeleinden of voor het leveren van een dienst of het afrekenen van een dienst, bijv. B. als u gebruik maakt van een van onze aanbiedingen. Na het afbreken van het bestelproces of na ontvangst van de betaling verwijderen we het IP-adres als dit niet langer nodig is voor veiligheidsdoeleinden. Ook slaan we IP-adressen op als we een concreet vermoeden hebben van een strafbaar feit in verband met het gebruik van onze website. We slaan ook de datum van uw laatste bezoek op als onderdeel van uw account (bijvoorbeeld bij het registreren, inloggen, klikken op links, enz.).

3.3. koekjes

We gebruiken zogenaamde sessiecookies om onze website te optimaliseren. Een sessiecookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website door de betreffende server wordt meegestuurd en tijdelijk op uw harde schijf wordt opgeslagen. Dit bestand bevat als zodanig een zogenaamde sessie-ID, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gezamenlijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. Deze cookies worden verwijderd nadat u uw browser sluit. Ze serveren z. B. dat u de winkelwagenfunctie over meerdere pagina's kunt gebruiken.

We gebruiken ook een kleine hoeveelheid permanente cookies (ook kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen), die op uw apparaat blijven en ons in staat stellen uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen. Deze cookies worden op uw harde schijf opgeslagen en worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd. Hun levensduur is 1 maand tot 10 jaar. Dit stelt ons in staat om ons aanbod op een gebruiksvriendelijkere, effectievere en veiligere manier aan u te presenteren en u bijvoorbeeld informatie op de site te tonen die speciaal is afgestemd op uw interesses.

Ons legitieme belang bij het gebruik van cookies in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 f) AVG is om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

In de cookies worden de volgende gegevens en informatie opgeslagen:

 • Login Informatie

 • taal instellingen

 • ingevoerde zoektermen

 • Informatie over het aantal bezoeken aan onze website en het gebruik van individuele functies op onze website.

Wanneer de cookie is geactiveerd, wordt er een identificatienummer aan toegewezen en worden uw persoonlijke gegevens niet aan dit identificatienummer toegewezen. Uw naam, uw IP-adres of soortgelijke gegevens waarmee de cookie aan u kan worden toegewezen, worden niet in de cookie geplaatst. Op basis van cookietechnologie ontvangen wij alleen gepseudonimiseerde informatie, bijvoorbeeld over welke pagina's van onze winkel zijn bezocht, welke producten zijn bekeken, etc.

U kunt uw browser zo instellen dat u vooraf geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en in individuele gevallen kunt beslissen of u de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit, of dat cookies volledig worden voorkomen. Dit kan de functionaliteit van de website beperken.

3.4. Gegevens om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen

We verwerken persoonsgegevens die we verzamelen om te voldoen aan onze  contractuele verplichtingen, zoals naam, adres, e-mailadres,   bestelde producten, factuur- en betalingsgegevens. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract.

De gegevens worden verwijderd nadat de garantietermijnen en wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken. Gegevens gekoppeld aan een gebruikersaccount (zie hieronder) worden altijd bewaard zolang dit account bestaat.

De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is artikel 6, lid 1, zin 1 b) AVG, omdat deze gegevens nodig zijn om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen.

3.5. gebruikers account

U kunt op onze website een gebruikersaccount aanmaken. Indien u dit wenst, hebben wij de bij het inloggen gevraagde persoonsgegevens nodig. Wanneer u later inlogt, zijn alleen uw e-mailadres of gebruikersnaam en het door u gekozen wachtwoord vereist.

Voor de nieuwe registratie verzamelen we stamgegevens (bijv. naam, adres), communicatiegegevens (bijv. e-mailadres) en betalingsgegevens (bankgegevens) evenals toegangsgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord).

Om een correcte registratie te garanderen en onbevoegde registraties door derden te voorkomen, ontvang je na je registratie een activatielink per e-mail om je account te activeren. Pas na een succesvolle registratie slaan wij de door u verzonden gegevens permanent op in ons systeem.

Nadat u een gebruikersaccount heeft aangemaakt, kunt u deze op elk moment door ons laten verwijderen zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Hiervoor is een bericht in tekstvorm aan de onder punt 1 vermelde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) voldoende. We zullen dan uw opgeslagen persoonlijke gegevens verwijderen, tenzij we ze nog moeten opslaan om bestellingen te verwerken of vanwege wettelijke opslagvereisten.

De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 a) AVG.

3.6. Nieuwsbrief

Om u aan te melden voor de nieuwsbrief, zijn de gegevens vereist die tijdens het registratieproces worden gevraagd. Aanmelding voor de nieuwsbrief wordt gelogd. Na registratie ontvangt u een bericht op het door u opgegeven e-mailadres waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen ("dubbele opt-in"). Dit is nodig zodat derden zich niet kunnen registreren met uw e-mailadres.

U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief op elk moment intrekken en u dus afmelden voor de nieuwsbrief.

We slaan de registratiegegevens op zolang deze nodig zijn voor het verzenden van de nieuwsbrief. We bewaren het logboek van de registratie en het verzendadres zolang er belang was om de oorspronkelijk gegeven toestemming te bewijzen, meestal zijn dit de verjaringstermijnen voor civiele claims, d.w.z. maximaal drie jaar.

De wettelijke basis voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lid 1 a) in combinatie met artikel 7 AVG in samenhang met artikel 7 lid 2 nr. 3 UWG. De wettelijke basis voor het loggen van de registratie is ons legitieme belang om te bewijzen dat de mailing met uw toestemming is uitgevoerd.

U kunt de registratie op elk moment annuleren zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Hiervoor is een bericht in tekstvorm aan de onder punt 1 vermelde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) voldoende. Uiteraard vind je in elke nieuwsbrief ook een afmeldlink.

3.7. Productaanbevelingen

Los van de nieuwsbrief sturen wij u regelmatig productaanbevelingen per e-mail. Op deze manier verstrekken wij u informatie over producten uit ons assortiment waarin u mogelijk geïnteresseerd bent op basis van uw recente aankopen van goederen of diensten bij ons. Wij volgen strikt de wettelijke vereisten. U kunt hier te allen tijde bezwaar tegen maken zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Hiervoor is een bericht in tekstvorm aan de onder punt 1 vermelde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) voldoende. Uiteraard vind je in elke e-mail ook een afmeldlink.

De wettelijke basis hiervoor is de wettelijke toestemming volgens artikel 6, lid 1, lid 1 f) DSGVO in combinatie met § 7 lid 3 UWG.

3.8. e-mail contact

Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail), verwerken wij uw gegevens om het verzoek te verwerken en voor het geval er vervolgvragen zijn.

Als de gegevensverwerking wordt uitgevoerd om precontractuele maatregelen uit te voeren, die op uw verzoek worden uitgevoerd, of, als u al klant van ons bent, om het contract uit te voeren, is de rechtsgrond voor deze gegevensverwerking artikel 6, lid 1 S. 1 b) DSGVO.

We verwerken alleen andere persoonlijke gegevens als u daarmee instemt (Art. 6 Para. 1 S. 1 a) AVG) of we een legitiem belang hebben bij de verwerking van uw gegevens (Art. 6 Para. 1 S. 1 f) AVG ). Een gerechtvaardigd belang ligt b.v. B. het beantwoorden van uw e-mail.

4.Google Analytics

We gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over het gebruik van deze website door bezoekers van de site, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Dit is ook ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 f) AVG.

Google heeft zich onderworpen aan de tussen de Europese Unie en de VS gesloten Privacy Shield-overeenkomst en is gecertificeerd. Als gevolg hiervan verbindt Google zich ertoe de normen en voorschriften van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven. U kunt meer informatie vinden in de onderstaande vermelding: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active .

We hebben IP-anonimisering op deze website geactiveerd (anonymizeIp). Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Namens ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden verzonden naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google door de browser-plug-in te downloaden die beschikbaar is onder de volgende link en te installeren :  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Als alternatief voor de browser-plug-in of in browsers op mobiele apparaten, kunt u op de volgende link klikken om een opt-out-cookie in te stellen die toekomstige detectie door Google Analytics binnen deze website verhindert (deze opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Als u de cookies in uw browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken):  [Google Analytics uitschakelen]

Opmerking voor de verantwoordelijke (hoort niet in de privacyverklaring!):

 

De browser-plug-in die door Google wordt aangeboden om cookies uit te schakelen, werkt niet op mobiele apparaten. Maar ook daar moet de betrokkene de mogelijkheid hebben om de registratie van zijn IP-adres te voorkomen. Daarom moet een speciaal Javascript worden geïntegreerd met de volgende code (waarbij de "xxxxxxx" staat voor de Analytics-ID):

 

<script>

 

var gaProperty = 'UA-xxxxxxx-1';

var disableStr = 'ga-disable-' + gaProperty;

if (document.cookie.indexOf(disableStr + '=true') > -1) { window[disableStr] = true;

}

functie gaOptout() {

document.cookie = disableStr + '=true; verloopt = do 31 december 2099 23:59:59 UTC; pad=/';

window[disableStr] = waar; }

 

</script>

 

De link wordt dan in de gegevensbeschermingsverklaring op het geel gemarkeerde punt als volgt opgenomen (waarbij de linktekst tussen ">" en "<" vrij kan worden gekozen:

 

<a href="javascript:gaOptout()">Google Analytics uitschakelen</a>

 

De anonymizeIP-functie is toegevoegd aan de regel

 

ga('set', 'anonymizeIp', true);

 

toegevoegd, als volgt:

 

<script>

(functie(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

(i[r].q=i[r].q||[]).push(argumenten)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

ga('maken', 'UA-XXXXXXXX-X', 'auto');

ga('vereis', 'weergavefuncties');

ga('require', 'linkid', 'linkid.js');

ga('set', 'anonymizeIp', true);

ga('verzenden', 'paginaweergave');

</script>

5. Duur van opslag

Tenzij specifiek vermeld, bewaren we persoonsgegevens alleen zolang als nodig is om de nagestreefde doeleinden te bereiken.

In sommige gevallen voorziet de wetgever in de opslag van persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het fiscaal of handelsrecht. In deze gevallen worden de gegevens door ons alleen voor deze wettelijke doeleinden opgeslagen, maar niet op een andere manier verwerkt en na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn verwijderd.

6. Uw rechten als betrokkene

Op grond van de toepasselijke wetgeving heeft u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Als u gebruik wilt maken van deze rechten, stuur dan uw verzoek per e-mail of per post naar het adres vermeld in sectie 1, waarbij u zich duidelijk identificeert.

Hieronder vindt u een overzicht van uw rechten.

6.1. Recht op bevestiging en informatie

U heeft het recht op duidelijke informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

In detail:

U heeft te allen tijde het recht om van ons een bevestiging te krijgen of er persoonsgegevens over u worden verwerkt. Als dit het geval is, heeft u het recht om gratis informatie bij ons op te vragen over de persoonlijke gegevens die over u zijn opgeslagen, samen met een kopie van deze gegevens. Verder bestaat er recht op de volgende informatie:

 1. de verwerkingsdoeleinden;

 2. de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;

 3. de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;

 4. indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria om die duur te bepalen;

 5. het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking;

 6. het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;

 7. als de persoonsgegevens niet van u worden verzameld, alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens;

 8. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering  Artikel 22  Paragrafen 1 en 4 AVG en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor u.

Als persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie, hebt u het recht om geïnformeerd te worden over de passende garanties volgens artikel 46 AVG in verband met de overdracht.

6.2. Recht op rectificatie

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren en zo nodig aan te vullen.

In detail:

U hebt het recht om te eisen dat wij eventuele onjuiste persoonsgegevens die u betreffen, onverwijld corrigeren. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, hebt u het recht om de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen - ook door middel van een aanvullende verklaring.

6.3. Recht op uitwissing ("Recht om te worden vergeten")

In een aantal gevallen zijn wij verplicht om uw persoonsgegevens te verwijderen.

In detail:

Op grond van artikel 17, lid 1, AVG hebt u het recht om te eisen dat persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk worden verwijderd en zijn wij verplicht om persoonlijke gegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is:

 1. De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.

 2. U trekt uw toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in  Artikel 6  Paragraaf 1 zin 1 a) AVG of  Artikel 9  lid 2 a) AVG en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.

 3. Je ligt volgens  Artikel 21  Paragraaf 1 DSGVO bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of u indient volgens  Artikel 21  lid 2 DSGVO bezwaar tegen de verwerking.

 4. De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

 5. Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van het recht van de Unie of de lidstaten waaraan wij zijn onderworpen.

 6. De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met de aangeboden diensten van de informatiemaatschappij  Artikel 8  Paragraaf 1 AVG.

Als we de persoonlijke gegevens openbaar hebben gemaakt en we zijn verplicht om ze te verwijderen in overeenstemming met artikel 17 Para verwerken gegevens die u hen hebt gevraagd om alle links naar, of kopieën of replicaties van, die persoonlijke gegevens te verwijderen.

6.4. Recht op beperking van de verwerking

In een aantal gevallen heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

In detail:

U heeft het recht om ons te verzoeken de verwerking te beperken als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist voor een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren,

 2. de verwerking is onwettig en u heeft het wissen van de persoonsgegevens geweigerd en in plaats daarvan verzocht om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;

 3. wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de verwerking, maar u de gegevens nodig heeft om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of

 4. U maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van:  Artikel 21  lid 1 AVG, zolang nog niet is vastgesteld of de legitieme redenen van ons bedrijf zwaarder wegen dan de uwe.

6.5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in machineleesbare vorm te ontvangen, door te geven of door ons te laten verzenden.

In detail:

U heeft het recht om de u betreffende persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen en u heeft het recht deze gegevens ongehinderd van ons over te dragen aan een andere verantwoordelijke, op voorwaarde dat

 1. verwerking op basis van toestemming  Artikel 6  Paragraaf 1 zin 1 a) AVG of  Artikel 9  lid 2 a) AVG of op basis van een contract  Artikel 6  Paragraaf 1 zin 1 b) AVG is gebaseerd en

 2. de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Bij het uitoefenen van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met paragraaf 1 heeft u het recht om te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks door ons worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is.

6.6. Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens door ons als deze is gebaseerd op uw specifieke situatie en onze belangen bij de verwerking niet opwegen tegen de verwerking.

In detail:

U hebt te allen tijde het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van  Artikel 6  lid 1 zin 1 e) of f) AVG om bezwaar in te dienen; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. We verwerken geen persoonsgegevens meer, tenzij we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Als persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt om directe reclame te maken, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame.

U hebt het recht, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met  Artikel 89  lid 1 DSGVO wordt bezwaar gemaakt, tenzij de verwerking noodzakelijk is om een taak van algemeen belang te vervullen.

6.7. Geautomatiseerde beslissingen inclusief profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of u op vergelijkbare wijze aanzienlijk treft.

Geautomatiseerde besluitvorming op basis van de verzamelde persoonsgegevens vindt niet plaats.

6.8. Recht om toestemming in te trekken onder de wetgeving inzake gegevensbescherming

U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken.

6.9. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is.

7. Gegevensbeveiliging

We stellen alles in het werk om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen binnen het kader van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en technische mogelijkheden.

Uw persoonsgegevens worden bij ons versleuteld verzonden. Dit geldt voor uw bestellingen en ook voor de klantenlogin. Wij gebruiken het SSL-coderingssysteem (Secure Socket Layer), maar willen u erop wijzen dat gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie per e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Om uw gegevens te beveiligen, handhaven wij technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met artikel 32 AVG, die wij voortdurend aanpassen aan de stand van de techniek.

We kunnen ook niet garanderen dat ons aanbod op bepaalde tijden beschikbaar zal zijn; Storingen, onderbrekingen of storingen zijn niet uit te sluiten. Van de servers die we gebruiken wordt regelmatig en zorgvuldig een back-up gemaakt.

8. Doorgifte van gegevens aan derden, geen gegevensoverdracht naar niet-EU-landen

Wij gebruiken uw persoonsgegevens in principe alleen binnen ons bedrijf.

Indien en voor zover wij derden inschakelen om contracten uit te voeren (bijv. logistieke dienstverleners), ontvangen zij alleen persoonsgegevens voor zover de overdracht noodzakelijk is voor de betreffende dienst.

In het geval dat we bepaalde delen van de gegevensverwerking ("orderverwerking") uitbesteden, verplichten we verwerkers contractueel om persoonsgegevens alleen te gebruiken in overeenstemming met de vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming en om de bescherming van de rechten van de betrokkene te waarborgen.

Een gegevensoverdracht naar instanties of personen buiten de EU buiten het in deze verklaring in paragraaf 4 genoemde geval vindt niet plaats en is niet gepland.

9.Privacyfunctionaris

Als u vragen of opmerkingen heeft over gegevensbescherming, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming: Andreas Laeuen.

Gegevensbeschermingsverklaring Metropol-Sauna voor het gebruik van de Metropol-Sauna-app

Deze applicatie verzamelt persoonlijke gegevens van zijn gebruikers.

Aanbieder en verantwoordelijke

Metropol-Sauna GmbH & Co. KG - Konrad-Adenauer-Strasse 15Toegang via Schwedenkronenplatz60313 Frankfurt am Main - Duitsland

E-mailadres van de aanbieder: andreas@metropol-sauna.de

 

Functionaris gegevensbescherming:

Andreas Lauen

Konrad-Adenauer-Strasse 15

E-mail: Andreas@Metropol-Sauna.de

Telefoon: 069-17509115

Soorten verzamelde gegevens

Onder het soort gegevens dat deze Applicatie zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: Cookies; gebruiksgegevens; verschillende gegevenstypen; Unieke apparaat-ID voor advertenties (bijvoorbeeld Google Advertiser ID of IDFA); opslag toestemming; Geografische positie.

Volledige details van elk type verwerkte Persoonsgegevens worden verstrekt in de daarvoor bestemde secties van dit Privacybeleid of selectief door middel van verklarende teksten die worden weergegeven voorafgaand aan het verzamelen van gegevens.
Persoonsgegevens kunnen vrijwillig door de Gebruiker worden verstrekt of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze Applicatie.
Tenzij anders aangegeven, zijn alle Gegevens die door deze Applicatie worden gevraagd verplicht. Als de gebruiker weigert de gegevens te verstrekken, kan dit tot gevolg hebben dat deze applicatie haar diensten niet aan de gebruiker kan leveren. In gevallen waarin deze Applicatie uitdrukkelijk vermeldt dat het verstrekken van persoonlijke gegevens vrijwillig is, kunnen gebruikers ervoor kiezen deze gegevens niet te verstrekken zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de functionaliteit van de dienst.
Gebruikers die niet zeker weten welke persoonsgegevens verplicht zijn, kunnen contact opnemen met de aanbieder.
Elk gebruik van cookies - of andere trackingtools - door deze applicatie of externe dienstverleners die door deze applicatie worden gebruikt, is bedoeld om de door de gebruiker gevraagde service te leveren en voor elk ander doel dat in dit document wordt gespecificeerd en, indien van toepassing, beschikbaar is, beschreven in het Cookiebeleid.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle persoonlijke informatie van derden die wordt verkregen, gepubliceerd of gedeeld via deze applicatie en bevestigen dat ze toestemming hebben verkregen van een derde partij om persoonlijke informatie in te dienen bij deze applicatie.

Type en plaats van gegevensverwerking

verwerkingsmethoden:

De aanbieder verwerkt gebruikersgegevens op een ordelijke manier en neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gegevens te voorkomen.
De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers of IT-gebaseerde systemen volgens organisatorische procedures en procedures die specifiek zijn voor de aangegeven doeleinden. Naast de verantwoordelijke kunnen ook andere personen intern (personeelszaken, verkoop, marketing, juridische afdeling, systeembeheerders) of extern zijn - en zo nodig door de verantwoordelijke als verwerkers aangesteld (zoals aanbieders van technische diensten, bezorgbedrijven, hostingproviders, IT-bedrijven of communicatiebureaus) - deze applicatie bedienen en zo toegang hebben tot de gegevens. Een actuele lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de aanbieder worden opgevraagd.

Rechtsgronden van verwerking

De aanbieder mag alleen persoonsgegevens van gebruikers verwerken als een van de volgende punten van toepassing is:

 • Gebruikers hebben toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Opmerking: sommige wetgevingen kunnen de provider toestaan om persoonlijke gegevens te verwerken totdat de gebruiker bezwaar maakt tegen dergelijke verwerking ("opt-out"), zonder te hoeven vertrouwen op toestemming of een van de volgende rechtsgronden. Dit geldt echter niet als de verwerking van persoonsgegevens onder de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming valt;

 • het verzamelen van gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met de gebruiker en/of voor precontractuele maatregelen die daaruit voortvloeien;

 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de aanbieder rust;

 • de verwerking verband houdt met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van officiële bevoegdheden die aan de aanbieder zijn gedelegeerd;

 • de verwerking is noodzakelijk om de gerechtvaardigde belangen van de aanbieder of een derde te beschermen.

In ieder geval zal de aanbieder graag informatie verstrekken over de specifieke rechtsgrond waarop de verwerking is gebaseerd, in het bijzonder of het verstrekken van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is of een voorwaarde voor het sluiten van een contract.

plaats

De gegevens worden verwerkt in het filiaal van de aanbieder en op alle andere locaties waar de bij de gegevensverwerking betrokken instanties zijn gevestigd.

Afhankelijk van de locatie van de gebruikers, kunnen gegevensoverdrachten de overdracht van de gegevens van de gebruiker naar een ander land dan hun eigen land inhouden. Om meer te weten te komen over de plaats van verwerking van de verzonden gegevens, kunnen gebruikers de sectie over de verwerking van persoonsgegevens raadplegen.

Gebruikers hebben ook het recht om geïnformeerd te worden over de rechtsgrond voor de doorgifte van gegevens naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie naar internationaal recht of opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, evenals de beveiligingsmaatregelen van de provider genomen om hun gegevens te beschermen.

Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kan de gebruiker er meer over te weten komen door de relevante secties van dit document te lezen of door contact op te nemen met de aanbieder met behulp van de informatie in de contactsectie.

opslagduur

Persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zolang het doel waarvoor ze zijn verzameld, vereist.

Daarom:

 • Persoonlijke gegevens die zijn verzameld met het oog op de uitvoering van een contract tussen de aanbieder en de gebruiker, worden opgeslagen totdat het contract volledig is uitgevoerd.

 • Persoonlijke gegevens die worden verzameld om de legitieme belangen van de aanbieder te beschermen, worden bewaard zolang als nodig is om deze doeleinden te vervullen. Gebruikers kunnen meer gedetailleerde informatie krijgen over de legitieme belangen van de aanbieder in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de aanbieder.

Daarnaast is het de aanbieder toegestaan om persoonsgegevens voor een langere periode op te slaan als de gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang de toestemming niet wordt ingetrokken. Daarnaast kan de aanbieder verplicht zijn persoonsgegevens voor langere tijd te bewaren als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of in opdracht van een instantie.

Na het verstrijken van de bewaartermijn worden persoonsgegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op informatie, het recht op gegevenswissing, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden uitgeoefend nadat de bewaartermijn is verstreken.

doeleinden van verwerking

Persoonsgegevens over de gebruiker worden verzameld zodat de aanbieder de diensten kan leveren. Daarnaast worden gegevens verzameld voor de volgende doeleinden: toegang tot profielen van derden, analyses, contact opnemen met de gebruiker, betalingen afhandelen, interactie met externe sociale netwerken en platforms, hosting- en backend-infrastructuur, gegevensoverdracht buiten de EU, apparaattoestemmingen voor toegang persoonlijke gegevens, het weergeven van inhoud van externe platforms, monitoring van de infrastructuur, registratie en authenticatie, locatiegebaseerde interacties en het beheren van contacten en het verzenden van berichten.

Gebruikers kunnen meer gedetailleerde informatie vinden over deze verwerkingsdoeleinden en de persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt in de relevante secties van dit document.

Facebook-machtigingen vereist voor deze toepassing

Deze applicatie kan bepaalde Facebook-machtigingen nodig hebben om acties uit te voeren met het Facebook-account van de gebruiker en om er informatie, inclusief persoonlijke gegevens, uit te halen. Deze applicatie maakt via deze dienst verbinding met het gebruikersprofiel op het sociale netwerk Facebook, aangeboden door Facebook Inc.

Raadpleeg de documentatie over Facebook-machtigingen en het Facebook-privacybeleid voor meer informatie over de volgende machtigingen.

De volgende autorisaties zijn vereist: Algemene informatie en e-mail.

Apparaatrechten voor toegang tot persoonlijke gegevens

Afhankelijk van het apparaat dat door de gebruiker wordt gebruikt, kan deze applicatie bepaalde machtigingen vragen die toegang geven tot de apparaatgegevens van de gebruiker, zoals hieronder beschreven.

Deze toegangsrechten moeten standaard door de gebruiker worden verleend voordat toegang kan worden verkregen tot de bijbehorende informatie. Nadat de toestemming is gegeven, kan deze op elk moment door de gebruiker worden ingetrokken. Om deze toestemmingen in te trekken, kunnen gebruikers de apparaatinstellingen raadplegen of contact opnemen met de ondersteuning van de eigenaar via de contactgegevens in dit document.
De exacte procedure voor het controleren van app-machtigingen kan afhankelijk zijn van het apparaat en de software van de gebruiker.

Opgemerkt moet worden dat de goede werking van deze applicatie kan worden geschaad door het intrekken van dergelijke machtigingen.

Als de Gebruiker een van de onderstaande toestemmingen verleent, kunnen de respectieve Persoonsgegevens worden verwerkt (dwz ingezien, gewijzigd of verwijderd) via deze Applicatie.

opslag toestemming

Wordt gebruikt om toegang te krijgen tot gedeelde externe opslag, inclusief het lezen en toevoegen van objecten.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden met behulp van de volgende diensten:

analyses

Met de services die in deze sectie worden genoemd, kan de provider het dataverkeer monitoren en analyseren en het gedrag van gebruikers volgen.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google gebruikt de verzamelde gegevens om bij te houden en te analyseren hoe deze applicatie wordt gebruikt, om rapporten over zijn activiteiten op te stellen en deze te delen met andere Google-diensten.
Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

Verzamelde persoonsgegevens: Cookies; gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – PrivacybeleidOpt Out . Privacy Shield-lid.

Google Analytics voor Firebase (Google LLC)

Google Analytics voor Firebase of Firebase Analytics is een analyseservice die wordt aangeboden door Google LLC.
Zie het Partnerbeleid van Google voor meer informatie over hoe Google gegevens gebruikt.

Firebase Analytics kan gegevens delen met andere tools van Firebase, zoals Crash Reporting, Authentication, Remote Config of Notifications. De Gebruiker kan dit Privacybeleid raadplegen voor een gedetailleerde uitleg van de andere tools die door de Eigenaar worden gebruikt.

Deze applicatie gebruikt identificatiegegevens van mobiele apparaten en cookie-achtige technologieën om de Google Analytics for Firebase-service uit te voeren.

Gebruikers kunnen zich afmelden voor bepaalde Firebase-functies via instellingen voor mobiele apparaten, zoals advertentie-instellingen voor mobiele apparaten, of door de instructies in andere Firebase-gerelateerde secties van dit privacybeleid te volgen, indien van toepassing.

Verzamelde persoonsgegevens: Cookies; Unieke apparaat-ID voor advertenties (bijvoorbeeld Google Advertiser ID of IDFA); gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid . Privacy Shield-lid.

Inloggen en authenticatie

Door zich te registreren of te authenticeren, autoriseren gebruikers deze applicatie om hen te identificeren en hen toegang te verlenen tot specifieke diensten.
Afhankelijk van wat hieronder wordt gespecificeerd, kunnen derde partijen aanmeldings- en authenticatieservices bieden. In dit geval kan deze Applicatie toegang krijgen tot bepaalde gegevens die door deze derden zijn opgeslagen voor login- of identificatiedoeleinden.

Facebook-authenticatie (Facebook, Inc.)

Facebook-authenticatie is een login- en authenticatieservice die wordt aangeboden door Facebook, Inc., die is verbonden met het sociale netwerk Facebook.

Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende soorten Gegevens zoals beschreven in het privacybeleid van de dienst.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid . Privacy Shield-lid.

Google OAuth (Google Inc.)

Google OAuth is een aanmeldings- en authenticatieservice die wordt aangeboden door Google Inc. en is verbonden met het Google-netwerk.

Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende soorten Gegevens zoals beschreven in het privacybeleid van de dienst.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid . Privacy Shield-lid.

Inhoud van externe platforms bekijken

Met dit type service kunnen gebruikers rechtstreeks via deze applicatie inhoud bekijken en gebruiken die op externe platforms wordt gehost.
Als een dergelijke service is geïnstalleerd, kan deze mogelijk verkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop deze is geïnstalleerd, zelfs als gebruikers deze niet gebruiken.

Google Maps-widget (Google Inc.)

Google Maps is een dienst voor het visualiseren van kaarten die wordt aangeboden door Google Inc. waarmee deze applicatie dit soort inhoud op zijn pagina's kan opnemen.

Verzamelde persoonsgegevens: Cookies; gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid . Privacy Shield-lid.

YouTube-videowidget (Google Inc.)

YouTube is een dienst voor het visualiseren van video-inhoud die wordt aangeboden door Google Inc. waarmee deze applicatie dit soort inhoud op zijn pagina's kan opnemen.

Verzamelde persoonsgegevens: Cookies; gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid . Privacy Shield-lid.

Google Agenda-widget (Google LLC)

Google Calendar Widget is een bezorgservice voor agendagegevens die wordt aangeboden door Google LLC en waarmee deze applicatie dit soort inhoud op zijn pagina's kan opnemen.

Verzamelde persoonsgegevens: Cookies; gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid . Privacy Shield-lid.

Vimeo-video (Vimeo, LLC)

Vimeo is een dienst voor het visualiseren van video-inhoud die wordt aangeboden door Vimeo, LLC en waarmee deze applicatie dit soort inhoud op zijn pagina's kan opnemen.

Verzamelde persoonsgegevens: Cookies; gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid .

Gegevensoverdracht buiten de EU

De aanbieder mag persoonsgegevens die binnen de EU zijn verzameld alleen doorgeven aan derde landen (dwz landen die niet tot de EU behoren) in overeenstemming met een specifieke wettelijke basis. Dergelijke gegevensoverdracht is gebaseerd op een van de hieronder beschreven rechtsgrondslagen. De gebruiker kan de aanbieder vragen welke rechtsgrond voor welke dienst van toepassing is.

Gegevensoverdracht van de EU en/of Zwitserland naar de VS in overeenstemming met Privacy Shield (deze applicatie)

Waar dit de wettelijke basis is, zullen overdrachten van persoonsgegevens van de EU of Zwitserland naar de VS in overeenstemming zijn met het EU - VS of Zwitserland - VS Privacy Shield (ook bekend als het Privacy Shield).
In het bijzonder worden persoonsgegevens doorgegeven aan ontvangers die zichzelf certificeren in het kader van het Privacy Shield-kader en zo een passend beschermingsniveau voor deze verzonden gegevens waarborgen. Dergelijke diensten van derden worden vermeld in de relevante secties van dit document. De diensten die zich bij het Privacy Shield hebben aangesloten, kunnen worden uitgefilterd door hun respectieve privacybeleid en mogelijk ook de officiële Privacy Shield-lijst te controleren.
Privacy Shield verleent gebruikers ook bepaalde rechten, die in de meest actuele vorm worden uitgelegd op de website van het Amerikaanse ministerie van Handel.
Persoonsgegevens kunnen alleen vanuit de EU of Zwitserland naar de VS worden overgedragen aan ontvangers die niet (meer) deel uitmaken van Privacy Shield als daar een geldige wettelijke basis voor is. Voor meer informatie over een dergelijke rechtsgrond kan de gebruiker contact opnemen met de aanbieder.

Verzamelde persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens.

Gegevensoverdracht naar landen die Europese normen garanderen (deze applicatie)

Indien dit de rechtsgrond is, vindt de doorgifte van persoonsgegevens vanuit de EU naar derde landen plaats op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.
De Europese Commissie vaardigt adequaatheidsbesluiten uit voor bepaalde landen wanneer zij van mening is dat zij normen voor gegevensbescherming waarborgen die vergelijkbaar zijn met die welke zijn vastgelegd in de EU-regels voor gegevensbescherming. De gebruiker kan een bijgewerkte lijst van alle adequaatheidsbesluiten bekijken op de website van de Europese Commissie.

Verzamelde persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens.

Apparaatrechten voor toegang tot persoonlijke gegevens

Deze applicatie zal bepaalde toestemmingen van gebruikers vragen, waardoor toegang wordt verleend tot de apparaatgegevens van de gebruiker, zoals hieronder beschreven.

Toestemming van het apparaat om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens (deze applicatie)

Deze applicatie vraagt bepaalde toestemmingen van gebruikers, waardoor toegang wordt verleend tot de apparaatgegevens van de gebruiker, zoals beschreven in dit document.

Verzamelde persoonlijke gegevens: opslagtoestemming.

Hosting- en backend-infrastructuur

Het doel van dit type service is om gegevens en bestanden te hosten, zodat deze applicatie kan worden beheerd en gebruikt. Bovendien kunnen deze aanbiedingen een kant-en-klare infrastructuur bieden die specifieke functies of volledige componenten voor deze toepassing afhandelt.
Sommige van deze services werken met geografisch verspreide servers, waardoor het moeilijk is om te bepalen waar persoonlijke informatie is opgeslagen.

Firebase Cloud-functies (Google LLC)

Firebase Cloud Functions is een webhosting- en backend-service die wordt aangeboden door Google LLC.

Verzamelde persoonlijke gegevens: gebruiksgegevens; verschillende soorten gegevens zoals beschreven in het privacybeleid van de dienst.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid . Privacy Shield-lid.

Firebase Cloud Firestore (Google LLC)

Firebase Cloud Firestore is een webhosting- en backend-service die wordt aangeboden door Google LLC.

Verzamelde persoonlijke gegevens: gebruiksgegevens; verschillende soorten gegevens zoals beschreven in het privacybeleid van de dienst.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid . Privacy Shield-lid.

Firebase Realtime-database (Google LLC)

Firebase Realtime Database is een webhosting- en backend-service die wordt aangeboden door Google LLC.

Verzamelde persoonlijke gegevens: gebruiksgegevens; verschillende soorten gegevens zoals beschreven in het privacybeleid van de dienst.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid . Privacy Shield-lid.

Firebase-cloudopslag (Google LLC)

Firebase Cloud Storage is een webhostingservice die wordt aangeboden door Google LLC.

Verzamelde persoonlijke gegevens: gebruiksgegevens; verschillende soorten gegevens zoals beschreven in het privacybeleid van de dienst.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid . Privacy Shield-lid.

Interoute (Interoute Communications Limited.)

Interoute is een webhostingservice die wordt aangeboden door Interoute Communications Limited.

Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende soorten Gegevens zoals beschreven in het privacybeleid van de dienst.

Plaats van verwerking: Verenigd Koninkrijk – Privacybeleid .

Interactie met externe sociale netwerken en platforms

Met dit soort diensten is rechtstreeks vanuit deze applicatie interactie mogelijk met sociale netwerken of andere externe platforms.
De interactie en de informatie die via deze applicatie wordt verzameld, zijn altijd onderworpen aan de privacy-instellingen die door de gebruikers zijn gemaakt voor het respectieve sociale netwerk.
Dit type service kan webverkeersgegevens blijven verzamelen voor de pagina's waarop de service is geïnstalleerd, zelfs wanneer gebruikers deze niet gebruiken.
Het wordt aanbevolen om u af te melden voor de respectieve diensten om ervoor te zorgen dat de gegevens die via deze applicatie worden verwerkt, niet opnieuw worden gekoppeld aan het gebruikersprofiel.

PayPal-knop en widgets (Paypal)

De PayPal-knop en widgets zijn services voor interactie met het PayPal-netwerk die worden aangeboden door PayPal Inc.

Verzamelde persoonsgegevens: Cookies; gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: zie het PayPal-privacybeleid - privacybeleid .

contact opnemen met de gebruiker

Contactformulier (deze aanvraag)

Door het contactformulier in te vullen met hun gegevens, autoriseren gebruikers deze applicatie om hun gegevens te gebruiken om te reageren op verzoeken om informatie, aanbiedingen of andere verzoeken die in de kop van het formulier zijn vermeld.

Verzamelde persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens.

Locatiegebaseerde interacties

Niet-continue geolocatie (deze applicatie)

Deze applicatie kan locatiegegevens van gebruikers verzamelen, gebruiken en delen om op locatie gebaseerde diensten te verlenen.
De meeste browsers en apparaten zijn standaard ingesteld om deze functie uit te schakelen. Deze applicatie heeft toegang tot de locatiegegevens van de gebruiker als hiervoor expliciete toestemming is verleend.
De geografische locatie van de gebruiker wordt op niet-continue wijze bepaald, hetzij op uitdrukkelijk verzoek van de gebruiker, hetzij als de gebruiker de huidige locatie niet in het daarvoor bestemde veld invoert en de applicatie de locatie automatisch laat bepalen.

Verzamelde persoonsgegevens: geografische positie.

betalingen afhandelen

Met betalingsdiensten kan deze applicatie betalingen per creditcard, bankoverschrijving of andere methoden verwerken. Om een bijzonder hoog beveiligingsniveau te garanderen, stuurt deze applicatie alleen de informatie die nodig is voor de uitvoering van de transactie door naar de financiële tussenpersonen die de transactie verwerken.
Sommige van deze diensten kunnen ook voorzien in het verzenden van getimede berichten naar de gebruiker, zoals e-mails met facturen of betalingsmeldingen.

PayPal (PayPal)

PayPal is een betalingsservice van PayPal Inc. waarmee gebruikers online betalingen kunnen doen.

Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende soorten Gegevens zoals beschreven in het privacybeleid van de dienst.

Plaats van verwerking: zie het PayPal-privacybeleid - privacybeleid .

Contacten beheren en berichten verzenden

Met dit type service kan een database met e-mailcontacten, telefoonnummers of andere contactgegevens worden beheerd om met de gebruiker te communiceren.
De Diensten kunnen ook gegevens verzamelen over de datum en tijd waarop een bericht door de gebruiker is gelezen en wanneer de gebruiker interactie heeft met inkomende berichten, bijvoorbeeld door te klikken op de daarin opgenomen links.

Firebase Cloud Messaging (Google Inc.)

Firebase Cloud Messaging is een berichtenservice die wordt aangeboden door Google Inc. Met Firebase Cloud Messaging kan de eigenaar berichten en meldingen verzenden naar gebruikers op verschillende platforms zoals Android, iOS en internet. Berichten kunnen worden verzonden naar individuele apparaten, groepen apparaten, over specifieke onderwerpen of naar specifieke gebruikerssegmenten.

Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende soorten Gegevens zoals beschreven in het privacybeleid van de dienst.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid . Privacy Shield-lid.

Toegang tot profielen van derden

Deze applicatie gebruikt dit type service om profielinformatie van uw externe profielen te lezen en om te zetten in acties.
Deze diensten worden niet automatisch geactiveerd, maar vereisen de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.

Toegang tot Facebook-profiel (deze applicatie)

Deze applicatie maakt via deze dienst verbinding met het profiel van de gebruiker op het sociale netwerk Facebook, aangeboden door Facebook, Inc.

Machtigingen gevraagd: e-mail.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid . Privacy Shield-lid.

infrastructuurbewaking

Met dit type service kan deze applicatie het gebruik en het gedrag van de afzonderlijke componenten bewaken om de prestaties, de werking, het onderhoud en het oplossen van problemen te verbeteren.
Welke persoonsgegevens worden verwerkt, hangt af van de kenmerken en de wijze van uitvoering van de diensten, met als functie het filteren van de activiteiten die via deze applicatie plaatsvinden.

Sentry (Functionele Software, Inc.)

Sentry is een Application Monitoring-service die wordt aangeboden door Functional Software, Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende soorten Gegevens zoals beschreven in het privacybeleid van de dienst.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid .

Meer informatie over persoonsgegevens

pushmeldingen

Deze applicatie kan pushmeldingen naar gebruikers sturen.

Unieke apparaat-ID

Deze applicatie kan gebruikers volgen door een unieke identificatie van hun apparaat op te slaan voor analytische doeleinden of om de voorkeuren van de gebruiker op te slaan.

Online verkoop van goederen en diensten

De verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt om diensten aan gebruikers te verlenen of goederen te verkopen; dit is inclusief betalingen en eventueel leveringen.
De persoonlijke gegevens die worden verzameld om de betaling uit te voeren, kunnen details zijn van de creditcard, de bankrekening die is gebruikt voor de overboeking of andere beoogde betalingsmethoden. Het type gegevens dat deze applicatie verzamelt, is afhankelijk van het gebruikte betalingssysteem.

De rechten van gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun gegevens die door de aanbieder worden verwerkt.

Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

 • Toestemming op elk moment intrekken. Als de gebruiker eerder toestemming heeft gegeven voor de verwerking van persoonlijke gegevens, kan hij zijn eigen toestemming op elk moment intrekken.

 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. De gebruiker heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens als de verwerking is gebaseerd op een andere rechtsgrond dan toestemming. Hieronder vindt u meer informatie hierover.

 • informatie krijgen over hun gegevens. De gebruiker heeft het recht om na te gaan of de gegevens door de aanbieder worden verwerkt, om informatie te verkrijgen over individuele aspecten van de verwerking en om een kopie van de gegevens te ontvangen.

 • Laat het controleren en corrigeren. De gebruiker heeft het recht om de juistheid van zijn gegevens te controleren en te verzoeken dat deze worden bijgewerkt of gecorrigeerd.

 • Verzoek beperking van de verwerking van uw gegevens. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun gegevens te beperken. In dit geval zal de aanbieder de gegevens voor geen ander doel dan opslag verwerken.

 • Verzoek om verwijdering of andere verwijdering van de persoonsgegevens. Onder bepaalde omstandigheden hebben gebruikers het recht om de aanbieder te verzoeken om verwijdering van hun gegevens.

 • Ontvang uw gegevens en laat deze overdragen aan een andere verantwoordelijke. De gebruiker heeft het recht om zijn gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, ongehinderd door te geven aan een andere verantwoordelijke. Deze bepaling is van toepassing indien de gegevens geautomatiseerd worden verwerkt en de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker, op een contract waarbij de gebruiker partij is of op precontractuele verplichtingen.

 • Geef een klacht. Gebruikers hebben het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Details over het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Indien persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in de uitoefening van een aan de aanbieder verleende officiële bevoegdheid of ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen van de aanbieder, kan de gebruiker bezwaar maken tegen deze verwerking door een motivering te verstrekken die betrekking heeft op zijn of haar specifieke situatie .

Gebruikers worden geïnformeerd dat ze te allen tijde zonder opgaaf van redenen bezwaar kunnen maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing. Gebruikers kunnen in de relevante secties van dit document nagaan of de aanbieder persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden.

Hoe de rechten kunnen worden uitgeoefend?

Alle verzoeken om gebruiksrechten uit te oefenen kunnen worden gericht aan de aanbieder via de contactgegevens in dit document. Aanvragen kunnen kosteloos worden uitgeoefend en worden door de aanbieder zo vroeg mogelijk, uiterlijk binnen een maand, in behandeling genomen.

Deze applicatie maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie en meer gedetailleerde kennis van cookies, kan de gebruiker het specifieke document hier lezen: Cookiebeleid .

Meer informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens

Legale acties

De persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen door de Aanbieder worden verwerkt voor juridische handhavingsdoeleinden binnen of ter voorbereiding op gerechtelijke procedures als gevolg van oneigenlijk gebruik van deze Applicatie of aanverwante diensten.
De gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de aanbieder door de autoriteiten kan worden verplicht om persoonsgegevens vrij te geven.

Meer informatie over de persoonlijke gegevens van de gebruiker

Naast de informatie uiteengezet in dit Privacybeleid, kan deze Applicatie de Gebruiker op verzoek aanvullende contextuele informatie verstrekken met betrekking tot specifieke Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Voor gebruiks- en onderhoudsdoeleinden kunnen deze Applicatie en diensten van derden bestanden verzamelen die de interactie vastleggen die plaatsvindt via deze Applicatie (systeemlogboeken) of andere persoonlijk identificeerbare informatie (bijv. IP-adres) voor dit doel gebruiken.

Informatie die niet is opgenomen in dit privacybeleid

Meer informatie over het verzamelen of verwerken van persoonlijke gegevens kan te allen tijde bij de aanbieder worden opgevraagd via de vermelde contactgegevens.

Hoe worden Do Not Track-verzoeken afgehandeld

Deze applicatie ondersteunt geen Do Not Track-verzoeken van webbrowsers.
Informatie over het feit of geïntegreerde services van derden het do not track-protocol ondersteunen, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de betreffende service.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De aanbieder behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en, indien van toepassing, via deze applicatie en/of - voor zover technisch en juridisch mogelijk - door een kennisgeving aan gebruikers te sturen via een van de methoden die beschikbaar zijn voor de contactgegevens van de provider die dienovereenkomstig worden verstrekt. Gebruikers wordt daarom aangeraden deze pagina regelmatig te bezoeken en de laatste wijzigingsdatum onderaan de pagina te controleren.

Voor zover wijzigingen van invloed zijn op het gegevensgebruik op basis van toestemming van de gebruiker, zal de aanbieder - indien nodig - een nieuwe toestemming verkrijgen.

Definities en juridische mededelingen

Persoonsgegevens (of gegevens)

Alle informatie die, direct of in samenhang met andere informatie, de identiteit van een natuurlijke persoon bepaalt of kan bepalen.

gebruiksgegevens

Informatie die deze Applicatie (of diensten van derden die deze Applicatie gebruikt) automatisch verzamelt, b.v. B.: de IP-adressen of domeinnamen van de computers van gebruikers die deze applicatie gebruiken, de URI (Uniform Resource Identifier) adressen, het tijdstip van het verzoek, de methode die is gebruikt om het verzoek naar de server te sturen, de grootte van het ontvangen responsbestand, de cijfercode die de status van de serverrespons aangeeft (succesvol resultaat, fout, enz.), het land van herkomst, de functies van de browser en het besturingssysteem die door de gebruiker worden gebruikt, de verschillende tijden per oproep ( bijv. hoeveel tijd werd besteed aan elke pagina van de applicatie) en informatie over het gevolgde pad binnen een applicatie, met name de volgorde van de bezochte pagina's, evenals andere informatie over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT van de gebruiker omgeving.

gebruiker

De persoon die deze Applicatie gebruikt en die, tenzij anders aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

getroffen

De natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Verwerker (of gegevensverwerker)

Natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de verantwoordelijke, zoals beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Verantwoordelijke (of aanbieder, soms ook eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens en de middelen die daarvoor worden gebruikt, met inbegrip van de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik met betrekking tot deze applicatie. Tenzij anders vermeld, is de verantwoordelijke de natuurlijke of rechtspersoon via wie deze aanvraag wordt aangeboden.

Deze applicatie

De hardware- of softwaretool die wordt gebruikt om de persoonlijke gegevens van de gebruiker te verzamelen en te verwerken.

dienst

De service die via deze applicatie wordt aangeboden zoals beschreven in de relevante gebruiksvoorwaarden (indien aanwezig) en op deze pagina/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, verwijzen alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie naar alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte (EER).

koekje

Klein bestand opgeslagen door de applicatie op het apparaat van de gebruiker.

Juridische mededeling

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van verschillende wetgevingen, waaronder artikel 13/14 van Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze applicatie, tenzij anders vermeld in dit document.

Laatste update: 17 mei 2018

Metropol Sauna Cookiebeleid

Cookies bestaan uit stukjes code die in de browser worden geïnstalleerd en helpen de aanbieder om de diensten te leveren die overeenkomen met de genoemde doeleinden. Voor sommige doeleinden waarvoor cookies worden geïnstalleerd, is mogelijk ook toestemming van de gebruiker vereist.

Als de installatie van cookies gebaseerd is op toestemming, kan deze op elk moment worden ingetrokken volgens de instructies in dit document.

Technische cookies en cookies voor geaggregeerde statistische doeleinden

 • Activiteiten die essentieel zijn voor de functionaliteit van de dienst

  Deze applicatie gebruikt cookies om gebruikerssessies op te slaan en om andere activiteiten uit te voeren die essentieel zijn voor de werking van deze applicatie, bijvoorbeeld met betrekking tot verkeersdistributie.

 • Activiteiten met betrekking tot de opslag van instellingen, optimalisatie en statistieken

  Deze applicatie gebruikt cookies om browserinstellingen op te slaan en om de surfervaring van de gebruiker te optimaliseren. Deze cookies omvatten bijvoorbeeld cookies die worden gebruikt om de taal en valuta in te stellen of die voor het beheer van first-party statistieken, die rechtstreeks worden beheerd door de aanbieder van de site.

Andere soorten cookies of derde partijen die cookies installeren

Sommige van de onderstaande diensten beheren statistieken in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm en vereisen niet noodzakelijk de toestemming van de gebruiker of kunnen rechtstreeks door de provider worden beheerd - afhankelijk van hun beschrijving - zonder de hulp van derden.

Als services van derden in de onderstaande tools worden weergegeven, kunnen deze worden gebruikt om het surfgedrag van de gebruiker te begrijpen - naast de hierin gespecificeerde informatie en zonder medeweten van de provider. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de gegevensbeschermingsverklaringen van de vermelde diensten.

 • analyses

  Met de services die in deze sectie worden genoemd, kan de provider het dataverkeer monitoren en analyseren en het gedrag van gebruikers volgen.

  Google Analytics (Google Inc.)

  Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google gebruikt de verzamelde gegevens om bij te houden en te analyseren hoe deze applicatie wordt gebruikt, om rapporten over zijn activiteiten op te stellen en deze te delen met andere Google-diensten.
  Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

  Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

  Plaats van verwerking: Verenigde Staten – PrivacybeleidOpt Out . Privacy Shield-lid.

  Google Analytics voor Firebase (Google LLC)

  Google Analytics voor Firebase of Firebase Analytics is een analyseservice die wordt aangeboden door Google LLC.
  Zie het Partnerbeleid van Google voor meer informatie over hoe Google gegevens gebruikt.

  Firebase Analytics kan gegevens delen met andere tools van Firebase, zoals Crash Reporting, Authentication, Remote Config of Notifications. De Gebruiker kan dit Privacybeleid raadplegen voor een gedetailleerde uitleg van de andere tools die door de Eigenaar worden gebruikt.

  Deze applicatie gebruikt identificatiegegevens van mobiele apparaten en cookie-achtige technologieën om de Google Analytics for Firebase-service uit te voeren.

  Gebruikers kunnen zich afmelden voor bepaalde Firebase-functies via instellingen voor mobiele apparaten, zoals advertentie-instellingen voor mobiele apparaten, of door de instructies in andere Firebase-gerelateerde secties van dit privacybeleid te volgen, indien van toepassing.

  Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies, unieke apparaat-ID's voor advertenties (bijvoorbeeld Google Advertiser-ID of IDFA) en gebruiksgegevens.

  Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid . Privacy Shield-lid.

 • Inhoud van externe platforms bekijken

  Met dit type service kunnen gebruikers rechtstreeks via deze applicatie inhoud bekijken en gebruiken die op externe platforms wordt gehost.
  Als een dergelijke service is geïnstalleerd, kan deze mogelijk verkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop deze is geïnstalleerd, zelfs als gebruikers deze niet gebruiken.

  Google Maps-widget (Google Inc.)

  Google Maps is een dienst voor het visualiseren van kaarten die wordt aangeboden door Google Inc. waarmee deze applicatie dit soort inhoud op zijn pagina's kan opnemen.

  Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

  Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid . Privacy Shield-lid.

  YouTube-videowidget (Google Inc.)

  YouTube is een dienst voor het visualiseren van video-inhoud die wordt aangeboden door Google Inc. waarmee deze applicatie dit soort inhoud op zijn pagina's kan opnemen.

  Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

  Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid . Privacy Shield-lid.

  Google Agenda-widget (Google LLC)

  Google Calendar Widget is een bezorgservice voor agendagegevens die wordt aangeboden door Google LLC en waarmee deze applicatie dit soort inhoud op zijn pagina's kan opnemen.

  Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

  Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid . Privacy Shield-lid.

  Vimeo-video (Vimeo, LLC)

  Vimeo is een dienst voor het visualiseren van video-inhoud die wordt aangeboden door Vimeo, LLC en waarmee deze applicatie dit soort inhoud op zijn pagina's kan opnemen.

  Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

  Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid .

 • Interactie met externe sociale netwerken en platforms

  Met dit soort diensten is rechtstreeks vanuit deze applicatie interactie mogelijk met sociale netwerken of andere externe platforms.
  De interactie en de informatie die via deze applicatie wordt verzameld, zijn altijd onderworpen aan de privacy-instellingen die door de gebruikers zijn gemaakt voor het respectieve sociale netwerk.
  Dit type service kan webverkeersgegevens blijven verzamelen voor de pagina's waarop de service is geïnstalleerd, zelfs wanneer gebruikers deze niet gebruiken.
  Het wordt aanbevolen om u af te melden voor de respectieve diensten om ervoor te zorgen dat de gegevens die via deze applicatie worden verwerkt, niet opnieuw worden gekoppeld aan het gebruikersprofiel.

  PayPal-knop en widgets (Paypal)

  De PayPal-knop en widgets zijn services voor interactie met het PayPal-netwerk die worden aangeboden door PayPal Inc.

  Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

  Plaats van verwerking: zie het PayPal-privacybeleid - privacybeleid .

Hoe kan ik toestemming voor het plaatsen van cookies geven of intrekken?

Naast wat in dit document wordt beschreven, kan de gebruiker de cookie-instellingen rechtstreeks in zijn eigen browser beheren en zo voorkomen dat derden cookies installeren. Via de browserinstellingen is het ook mogelijk om in het verleden geïnstalleerde cookies te verwijderen, ook die cookies waarvoor mogelijk toestemming is gegeven voor het plaatsen van cookies door deze website. De gebruiker kan bijvoorbeeld informatie verkrijgen over de administratie Cookies zijn te vinden in de meest gebruikte browsers op de volgende adressen: Google Chrome , Mozilla Firefox , Apple Safari en Microsoft Internet Explorer .

Met betrekking tot cookies die door derden zijn geïnstalleerd, kunnen gebruikers hun voorkeuren beheren en hun toestemming intrekken door op de relevante opt-out-link te klikken (indien beschikbaar), met behulp van de middelen voorzien in het privacybeleid van de derde partij of door contact op te nemen met de derde partij .

Niettegenstaande het bovenstaande informeert de aanbieder dat gebruikers de instructies over EDAA (EU), Network Advertising Initiative (VS) en Digital Advertising Alliance (VS), DAAC (Canada), DDAI (Japan) of vergelijkbare diensten kunnen volgen en ervan kunnen profiteren. Met dergelijke services kan de gebruiker zijn trackingvoorkeuren instellen voor bijna alle advertentietools. De provider raadt gebruikers daarom aan om naast de informatie in dit document ook gebruik te maken van deze tool.

Aanbieder en verantwoordelijke

Metropol-Sauna GmbH & Co. KG - Konrad-Adenauer-Strasse 15Toegang via Schwedenkronenplatz60313 Frankfurt am Main - Duitsland

E-mailadres van de aanbieder: andreas@metropol-sauna.de

 

Functionaris gegevensbescherming:

Andreas Lauen

Konrad-Adenauer-Strasse 15

E-mail: Andreas@Metropol-Sauna.de

Telefoon: 069-17509115

Aangezien deze applicatie gebruikmaakt van diensten van derden die resulteren in de installatie van cookies en andere dergelijke volgsystemen die technisch niet door de provider kunnen worden gecontroleerd, moet elke specifieke verwijzing naar cookies en volgsystemen die door derden zijn geïnstalleerd, als indicatief worden beschouwd. Volledige informatie is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaringen van de respectieve externe providers die in dit document worden vermeld.

Gezien de objectieve complexiteit die gepaard gaat met het identificeren van technologieën op basis van cookies, worden gebruikers uitgenodigd om contact op te nemen met de provider als ze meer informatie willen ontvangen over het gebruik van cookies door deze applicatie.

Definities en juridische mededelingen

Persoonsgegevens (of gegevens)

Alle informatie die, direct of in samenhang met andere informatie, de identiteit van een natuurlijke persoon bepaalt of kan bepalen.

gebruiksgegevens

Informatie die deze Applicatie (of diensten van derden die deze Applicatie gebruikt) automatisch verzamelt, b.v. B.: de IP-adressen of domeinnamen van de computers van gebruikers die deze applicatie gebruiken, de URI (Uniform Resource Identifier) adressen, het tijdstip van het verzoek, de methode die is gebruikt om het verzoek naar de server te sturen, de grootte van het ontvangen responsbestand, de cijfercode die de status van de serverrespons aangeeft (succesvol resultaat, fout, enz.), het land van herkomst, de functies van de browser en het besturingssysteem die door de gebruiker worden gebruikt, de verschillende tijden per oproep ( bijv. hoeveel tijd werd besteed aan elke pagina van de applicatie) en informatie over het gevolgde pad binnen een applicatie, met name de volgorde van de bezochte pagina's, evenals andere informatie over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT van de gebruiker omgeving.

gebruiker

De persoon die deze Applicatie gebruikt en die, tenzij anders aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

getroffen

De natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Verwerker (of gegevensverwerker)

Natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de verantwoordelijke, zoals beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Verantwoordelijke (of aanbieder, soms ook eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens en de middelen die daarvoor worden gebruikt, met inbegrip van de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik met betrekking tot deze applicatie. Tenzij anders vermeld, is de verantwoordelijke de natuurlijke of rechtspersoon via wie deze aanvraag wordt aangeboden.

Deze applicatie

De hardware- of softwaretool die wordt gebruikt om de persoonlijke gegevens van de gebruiker te verzamelen en te verwerken.

dienst

De service die via deze applicatie wordt aangeboden zoals beschreven in de relevante gebruiksvoorwaarden (indien aanwezig) en op deze pagina/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, verwijzen alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie naar alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte (EER).

koekje

Klein bestand opgeslagen door de applicatie op het apparaat van de gebruiker.

Juridische mededeling

Kennisgeving voor Europese gebruikers: Deze privacyverklaring is opgesteld in overeenstemming met de vereisten van artikel 10 van EG-richtlijn nr. 95/46/EG en in overeenstemming met de bepalingen van richtlijn 2002/58/EG, herzien door richtlijn 2009/136 /EC over het onderwerp geschreven cookies.

Deze gegevensbeschermingsverklaring gaat uitsluitend over deze applicatie.

Laatste update: 17 mei 2018